Pierwsza pomoc przedmedyczna. Numer 112.

W miesiącach luty – marzec  klasy czwarte wzięły udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz korzystania z numeru alarmowego 112. Zajęcia przeprowadziły pracownice  Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Uczniowie otrzymali dokładną instrukcję, co robić w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zostali pouczeni jakie informacje należy przekazać dyżurującemu  pod numerem alarmowym 112. Z zainteresowaniem słuchali i obserwowali w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy poprzez ułożenie w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji. Ważnym elementem były ćwiczenia praktyczne na fantomie - każde dziecko pod kierunkiem instruktorów wykonało uciskanie klatki piersiowej.
Spotkanie było ciekawe i zarazem bardzo ważne; posiadanie umiejętności ratowniczych może uratować zdrowie i życie.

FOTORELACJA