Czy to lato czy to zima każdy uczeń formę trzyma!

     W ostatnim tygodniu przed feriami uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych zorganizowanych przez zespól nauczycieli wychowania fizycznego pod hasłem: „Czy to lato, czy to zima każdy uczeń formę trzyma.”

      Bieg z pałeczką sztafetową, wyścig z odwracaniem krążka, skoki dodawane, rzut woreczkiem i bieg z pokonywaniem płotków, to konkurencje, w których startowali uczniowie klas IV-V. Walczyli oni w ośmioosobowych drużynach, wykazując się przy tym szybkością i zwinnością. Natomiast uczniowie klas VI-VII zgłosili chęć udziału w rozgrywkach kin ball-a. Jest to gra zespołowa, w której gracze startują w 4-osobowych drużynach oznaczonych kolorami. Grę rozpoczyna jedna z drużyn wywołując hasło: „Omnikin” oraz kolor wybranej drużyny, starając się przy tym, tak wybić piłkę, aby uniemożliwić zapanie jej przez wywołany zespół. Wywołana drużyna, która złapie pilę zdobywa punkt. Wartym podkreślenia jest fakt, że gra uczy współdziałania w grupie.
           Zabawa była udana, pełna emocji i sportowej rywalizacji. Na zakończenie zawodnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

 RELACJA FOTOGRAFICZNA