Ogólnopolski program "Trzymaj formę!"

W naszej szkole po raz kolejny rozpoczynamy realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. 

        Jest to już XII edycja tego programu, który skierowany jest do uczniów klas V – VII oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywnego stylu życia oraz zdrowego odżywiania.
        Program”Trzymaj Formę!” realizowany jest w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych.
        Organizatorami programu są Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.