Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole zrealizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli - wychowawców pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych.  W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów. 

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
 • doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

 

Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” ukończyło 29 nauczycieli – wychowawców klas II – VII. Z informacji zwrotnych uczestników wynika, iż cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Prowadzący:

Alina Bącik

Krzysztof Andrzejczyk

Wyszukiwarka