Samorząd Uczniowski - Wybory

W dniu 30 września 2015 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W tajnym głosowaniu wzięło udział 308 uczniów. Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą wyniki ukształtowały się następująco:

Przewodniczącym SU liczbą głosów 113 wybrano Patrycję Poznańską

Zastępcą Przewodniczącego SU liczbą głosów 101 wybrano Kornelię Zajkowską

Sekretarzem SU liczbą głosów 51 wybrano Elizę Sochoń

Członkiem Zarządu SU liczbą głosów 28 wybrano Małgorzatę Hołowacz

Samorząd Uczniowski - debata

29 września 2015 r. odbyła się Debata Samorządu Uczniowskiego. Wzięły w niej udział cztery kandydatki startujące w wyborach SU:

  • Kornelia Zajkowska
  • Małgorzata Hołowacz
  • Eliza Sochoń
  • Patrycja Poznańska

Uczennice opowiedziały kilka słów o sobie i przedstawiły swoje programy wyborcze. Odpowiadały również na pytania zadawane przez opiekunów SU, Panią Dyrektor oraz przybyłych na spotkanie przedstawicieli poszczególnych klas.

RELACJA FOTOGRAFICZNA