Zajęcia dla seniorów

24 listopada 2015 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali zajęcia z obsługi komputera dla osób starszych.

Samorząd Uczniowski - Wybory

W dniu 30 września 2015 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W tajnym głosowaniu wzięło udział 308 uczniów. Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą wyniki ukształtowały się następująco:

Przewodniczącym SU liczbą głosów 113 wybrano Patrycję Poznańską

Zastępcą Przewodniczącego SU liczbą głosów 101 wybrano Kornelię Zajkowską

Sekretarzem SU liczbą głosów 51 wybrano Elizę Sochoń

Członkiem Zarządu SU liczbą głosów 28 wybrano Małgorzatę Hołowacz