Nagrody na zakończenie roku szkolnego a wpłaty na RR.

Szanowni Rodzice!

W przypadku nieodnotowania wpłaty na Radę Rodziców Państwa Dzieciom nie będą mogły być wręczone nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, które są kupowane ze środków Rady Rodziców (czyli Państwa składek).

Nagrody otrzymają tylko te dzieci, które mają uregulowane wpłaty na ww cel, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016r.

Ze względów organizacyjnych  wpłata składki po tym terminie nie gwarantuje otrzymania nagrody.

Dodatkowo przypominamy, iż opłata za ksero jest opłata obowiązkową, w związku z czym osoby, które nadal nie dokonały ww wpłaty powinny niezwłocznie ją uiścić.

Dziękujemy za zrozumienie

Rada Rodziców