Zwroty części składek wpłaconych na rzecz Rady Rodziców

Miło jest nam poinformować, iż drugim roku obowiązywania akcji pt. „Wpłacone 80% składek – do wykorzystania 50% wpłaconej kwoty” kryterium 80% wpłat osiągnęło aż 13 klas!!!

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Oto lista klas, które otrzymają (lub już otrzymały) zwrot 50% wpłaconych środków w ramach składek na Radę Rodziców, do wykorzystania we własnym zakresie (jedyny warunek – pieniądze musza być wykorzystane na działania na rzecz dzieci w danych klasach):

I a

I b

I c

I d

I i

I j

II b

II e

II g

II h

III a

III b

V b

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują trzy klasy, w których odnotowaliśmy najwyższą możliwą “wpłacalność”, bo aż 100% !!! Są to klasy:

I a

 II e

II g

Można???  MOŻNA!!!

GRATULUJEMY!!!

 

Wyżej wymienione klasy mają czas na wykorzystanie i rozliczenie należnych pieniędzy w nieprzekraczalnym terminie do końca roku szkolnego,tj. do dnia 24 czerwca 2016r.

Za rozliczenie środków odpowiedzialni są rodzice wydelegowani z danych klas do Rady Rodziców.

 

                                                                                                                                  Rada Rodziców