Zamówienia mundurków szkolnych

Drodzy Rodzice!!!

Wszystkie osoby zainteresowane zamówieniem mundurków informujemy, iż bezpośrednio po zebraniach rodziców w dniach 9 oraz 11 lutego 2016r. takie zamówienie można złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do godz. 19-ej).

 Rodzice ze Szkoły Filialnej w Sochoniach: ewentualne zamówienia będzie można składać po zebraniu Rodziców w czwartek, 11 lutego, na terenie placówki w Sochoniach.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z występującymi problemami z realizacją poprzednich zamówień postanowiliśmy zmienić dostawcę mundurków oraz sposób realizacji.

 

Koszt mundurków na chwilę obecną pozostaje bez zmian.

Płatność za mundurki w chwili zamówienia  z góry.

Ustalony termin realizacji: najpóźniej do dnia 7 marca.

Odbiór mundurków: osobiście przez rodziców.

O terminie odbioru będziemy informować na stronie internetowej Szkoły w zakładce RADA RODZICÓW oraz informacją na tablicy ogłoszeń.

 

Jednocześnie informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym nie planujemy kolejnych zamówień mundurków.

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                        Rada Rodziców