Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Od 01.01.2015 Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta  realizuje projekt ,,Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. ,,Nauczyciele, uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy szkoły osiąganą przez  udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy metodyczne, szkolenia, w trakcie których podnoszą oni swe kompetencje zawodowe. Nauczyciele mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania szkołą, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest poprawa jakości pracy szkoły i pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych: do tej pory odbyły się dwie mobilności do Wielkiej Brytanii. Uczestnikami były nauczycielki języka angielskiego. Kadra zarządzająca miała możliwość wyjazdu na Słowenię na kurs dotyczący efektywnego komunikowania się w zespole. W roku 2016 planowane są wyjazdy nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli wspomagających, nauczycieli języka angielskiego na kursy metodyczne do Wielkiej Brytanii i na Słowenię. Obowiązkiem każdego nauczyciela uczestniczącego w mobilności jest podzielenie się zdobytą wiedzą wśród pozostałych nauczycieli – upowszechnienie rezultatów zdobytych na kursie.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2016 roku. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 91 930 złotych.

 
     

Wyszukiwarka