Podlaska Platforma Edukacyjna

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) to przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy. Została stworzona z myślą o nauczycielach, szkołach i placówkach oświatowych oraz instytucjach działających na rzecz edukacji na terenie Podlasia. PPE jest dostępna pod adresem: http://ppe.wrotapodlasia.pl.

Platforma jest efektem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszukiwarka