6.02.2019 Zebrania z rodzicami klas 4 - 8

klasy 4 - 8       06.02.2019 (środa)

 

  • godz.16.30 - klasy 4
  • godz 17.00 - klasy 5
  • godz 17.30 - klasy 6, 7
  • godz 17.30 - klasy 8 - spotkanie z dyrektorem szkoły dotyczace zasad rekrutacji do szkoły średniej, po spotkaniu zebranie klasowe z wychowawcą podsumowujące klasyfikację śródroczną.