Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 2019/2020

W związku z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami Burmistrza Wasilkowa.
Dzieci zamieszkałe w rejonie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. Do oddziałów przedszkolnych obowiązuje rekrutacja w terminach od 18.02.2019 do 08.03.2019. Druki są do pobrania na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.