Opłata za obiady - grudzień 2017

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w roku szkolnym 2017/2018  będą przyjmowane wyłącznie na konto szkoły. Termin opłat za miesiąc grudzień w dniach 24-28 listopada 2017.

 

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia