Opłata za obiady - październik 2017 zmiana konta

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w roku szkolnym 2017/2018  będą przyjmowane wyłącznie na konto szkoły. Termin opłat za miesiąc październik w dniach 25-27 września 2017.

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VII  - 22 dni x 2,55 zł = 56,10 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 22 dni x 4,17zł = 91,74  zł

       obiad bez podwieczorku  - 22 dni x 2,55 = 56,10  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.