Opłaty za "zerówki" - grudzień 2016

Opłaty za pobyt dziecka w oddziale "0" ponad podstawę programową za miesiąc grudzień 2016r. będą przyjmowane w dniach 10 - 13.01.2017r. w sekretariacie bądź na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 83193016242460040402310001