Obchody Święta Niepodległości

 
Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole odbyły się 10.11.2020 r.
W ramach tego dnia dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, ubrane w galowy strój, o godzinie 11:11 odśpiewały wspólnie  Hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego".
Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do szeregu działań dzieci również w obrębie swoich grup między innymi: wykonanie kotylionów, Godła Polski, flag Polski oraz kwiatów patriotycznych, rozmowy na temat patriotyzmu
i ojczyzny. 
Ważne, aby od najmłodszych lat kształtować postawy patriotyczne, uwrażliwiać na piękno i tradycje polskie. Działania te mają na celu pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej a także dumy z bycia Polakiem.