Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że od 12 do 10 kwienia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostaje czasowo ograniczone.

Pełna informacja dostępna na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Od 16 do 10 kwietnia  wszystkie zajęcia w szkole są zawieszone.  

12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze tylko i wyłącznie w sytuacji gdy rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki według planu lekcji danej klasy. Świetlica w tych dniach pracuje od 6:30 do 17:30.

Od 13 do 10 kwietnia obiady są odwołane, odpłatność przechodzi na następny miesiąc.

Wszelkie bieżące informację związane z funkcjonowaniem szkoły będą dostępne na stronie szkoły i przesyłane przez dziennik Vulcana.

Dyrekcja Szkoły