Egzamin na kartę rowerową-część praktyczna

Wszystkich uczniów z klas IV, którzy zdali część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową na lekcjach techniki zapraszamy na część praktyczną - poniedziałek 10.06 lub wtorek 11.06 na lekcjach w-f. Proszę przyprowadzić rowery do szkoły. Przydadzą się również kaski i ubranie zasłaniające ręce i nogi. Powodzenia!