Opłata za obiady maj 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za maj będą przyjmowane w dniach 25-30 kwietnia 2019r.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  9 dni x 2,80 zł = 25,20  zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 9 dni x 4,50zł = 40,50 zł

       obiad bez podwieczorku  - 9 dni x 2,80 = 25,20 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.