Opłaty za obiady - wrzesień 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady we wrześniu będą przyjmowane w dniach 01 - 06 września 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  - 19 dni x 2,80 zł =  53,20 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 19 dni x 4,50zł = 85,50  zł

       obiad bez podwieczorku  - 19 dni x 2,80 = 53,20  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wydawanie posiłków rozpoczyna się od 04.09.2018 (wtorek)