Opłaty za obiady - czerwiec 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w czerwcu będą przyjmowane w dniach 23 - 28 maja 2018 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

 Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VII  - 13 dni x 2,80 zł = 36,40 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 13 dni x 4,50zł = 58,50  zł

       obiad bez podwieczorku  - 13 dni x 2,80 = 36,40  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.