Opłaty za obiady marzec 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za marzec będą przyjmowane w dniach 22 - 27 lutego 2018 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VII  - 20 dni x 2,55 zł = 51,00 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 20 dni x 4,17zł = 83,40  zł

       obiad bez podwieczorku  - 20 dni x 2,55 = 51,00  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.