Opłaty za obiady styczeń, luty 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za styczeń i luty będą przyjmowane w dniach 02 - 05 stycznia 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VII  - 32 dni x 2,55 zł = 81,60 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 32 dni x 4,17zł = 133,44  zł

       obiad bez podwieczorku  - 32 dni x 2,55 = 81,60  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.