OBIADY ZA MARZEC 2021

OBIADY ZA MARZEC 2021

TYLKO OBIADY – 73,60 zł

TYLKO PODWIECZORKI – 39,10 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 112,70 zł

 

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o kontakt z sekretariatem w celu pomniejszenia kwoty za obiady o odpisy za nieobecności zgłaszane w lutym.

 

Prosimy o wpłaty do dnia 04.03.2021 roku.