Opłata za obiady marzec 2020

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w marcu będą przyjmowane w dniach 20-28.02.2020r.

Opłaty poza wyznaczonym terminem nie będą uwzględnione!

 

Bardzo prosimy o pilnowanie terminu wpłaty.

Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego, uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły. 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013, 

w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

  • kl. I – VIII  -  22 dni x 3,55 zł = 78,10zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 22 dni x 5,05zł = 111,10zł

       obiad bez podwieczorku  - 22 dni x 3,55zł = 78,10zł

Prosimy o terminowe wpłaty !