Opłata za obiady grudzień 2019

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że opłaty za obiady w grudniu będą przyjmowane w dniach 20-28.11 2019 r.

Opłaty poza wyznaczonym terminem nie będą uwzględnione!

Bardzo prosimy o pilnowanie terminu wpłaty. Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego, uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły. 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

  • kl. I – VIII  -  15 dni x 3,55 zł = 53,25zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 15 dni x 5,05zł = 75,75zł

       obiad bez podwieczorku  - 15 dni x 3,55zł = 53,25zł

Prosimy o terminowe wpłaty !