Opłata za obiady listopad 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w listopadzie będą przyjmowane w dniach 24 - 30.10 2019 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego, uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły. 

 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013, w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

  • kl. I – VIII  -  19 dni x 3,55 zł = 67,45  zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 19 dni x 5,05zł = 95,95 zł

       obiad bez podwieczorku  - 19 dni x 3,55zł = 67,45 zł

Prosimy o terminowe wpłaty !