Opłata za obiady marzec 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za marzec będą przyjmowane w dniach 21 - 26 lutego 2019 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  21 dni x 2,80 zł = 58,80  zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 21 dni x 4,50zł = 94,50 zł

obiad bez podwieczorku  - 21 dni x 2,80 = 58,80 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.