Opłata za obiady styczeń-luty 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za styczeń i luty (jedna wpłata za dwa miesiące) będą przyjmowane w dniach 02 - 04 stycznia 2019 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  31 dni x 2,80 zł = 86,80  zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 31 dni x 4,50zł = 139,50 zł

obiad bez podwieczorku  - 31 dni x 2,80 = 86,80 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.