Opłata za obiady - październik 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w październiku będą przyjmowane w dniach 24 - 27 września 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  - 23 dni x 2,80 zł =  64,40 zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 23 dni x 4,50zł = 103,50 zł

obiad bez podwieczorku  - 23 dni x 2,80 = 64,40 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.