Opłaty za obiady kwiecień 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za kwiecień będą przyjmowane w dniach 22 - 27 marca 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VII  - 17 dni x 2,55 zł = 43,35 zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 17 dni x 4,17zł = 70,89  zł

       obiad bez podwieczorku  - 17 dni x 2,55 = 43,35  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.