OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „WYBIERAM WODĘ”

Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz instytutu Promocji  Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu zwracają szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa woda. W naszej szkole przeprowadzono zajęcia edukacyjne,

celem których było zapoznanie uczniów z tematem prawidłowej gospodarki wodnej, edukacja w zakresie właściwego nawodnienia organizmu oraz promowanie sposobów ochrony i oszczędzania wody. W ramach programu przeprowadzono zajęcia z edukacji zdrowotnej oraz zorganizowano wycieczkę nad rzekę Supraśl, z której nasze miasto czerpie wodę przeznaczoną później do picia. Dodatkowo uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie plastycznym „Wybieram wodę - mój ogródek PET”. Efekty tego konkursu mogliśmy podziwiać na szkolnym korytarzu. Podjęte przez nas działania miały nie tylko pomagać w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, ale także nauczyć dzieci świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych. Koordynatorami projektu w szkole byli  Jolanta Ejsmont, Adam Wolański, Anna Wójcicka, Danuta Kiermut, Agnieszka Dąbrowska.

RELACJA FOTOGRAFICZNA