Trzecioklasiści w Muzeum Wojska

Przez ostatni miesiąc uczniowie klas III SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie odwiedzali Muzeum Wojska w Białymstoku. Uczestniczyli w warsztatach „Do hymnu!”.

Trzecioklasiści utrwalali wiedzę o „Mazurku Dąbrowskiego”. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki, właśnie na temat hymnu Polski. Doskonale rozpoznawali symbole narodowe. Umieli odpowiedzieć na pytanie: Kogo możemy nazwać prawdziwym patriotą?

Niezbędnych informacji o polskiej historii dostarczyła uczniom również aktualna wystawa, którą trzecioklasiści oglądali z ogromnym zainteresowaniem. Na koniec zajęć edukacyjnych wszyscy uczestnicy własnoręcznie tworzyli nuty z papieru, umieszczali je na pięciolinii, by odtworzyć notację muzyczną hymnu.

Spotkania edukacyjne w Muzeum Wojska uczniom klas III bardzo się podobały i zostawiły w ich pamięci niezatarty ślad.

                                                                              Wychowawcy klas III

FOTORELACJA