,,Były sobie pieniądze - GRUPA 0 ,,B".

Grupa 0 ,,B” z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie jest jednym z dziesięciu przedszkoli w Polsce, które realizuje pilotażowy program fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego ,,Były sobie pieniądze”.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Tematyka zajęć obejmowała swym zakresem m.in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków. Wiadomości zostały skorelowane z podstawą programową. Dzięki programowi dzieci otrzymały zabawki do klasy (sklep, bankomat) oraz skarbonki i pakiety materiałów służące podniesieniu atrakcyjności zajęć. Liczymy, że ten program pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, zwiększy ich wiedzę i świadomość na temat pieniędzy, oszczędzania oraz  jak ważna jest praca za którą otrzymujemy wynagrodzenie.

FOTORELACJA

Katarzyna Adamska

Marzena Wojciechowska