The Big Challenge. ​

11.04.2018 odbył się konkurs z języka angielskiego The Big Challenge. Jest to konkurs internetowy dla europejskich szkół. Co roku do konkursu przystępuje ponad 600 tyś uczniów z krajów Europy. W naszej szkole wzięło udział 64 uczniów z klas IV - VII.