Konkurs dla klas I - III na najładniejszą zakładkę do książki z hasłem promującym czytanie

Zapraszamy uczniów klas I - III do udziału w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki z hasłem promującym czytanie.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. CELE KONKURSU:

 - rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

 - pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,

 - dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym,

 - kształtowanie poczucia estetyki,

 - doskonalenie sprawności manualnych,

 - rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

 - promocja czytelnictwa jako sposobu spędzania wolnego czasu

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III.

b) Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki z hasłem promującym czytanie (zachęcającym do czytania książek). Zakładki bez hasła nie będą brane pod uwagę.

c) Praca może być wykonana dowolną techniką. Mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książki

d) Kształt pracy dowolny, forma płaska.

e) Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.

f) Na jednej stronie pracy należy umieścić hasło promujące czytanie książek. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

g) Prace należy złożyć do 16.01. 2017 roku w sali 104 u nauczycieli kl. IIIc

h) Organizatorzy konkursu powołają komisję,  która będzie oceniać pomysłowość, oryginalność, samodzielność i estetykę pracy.

 

3. NAGRODY

Na zwycięzców czekają nagrody, które zostaną wręczone przed feriami.

                                                                                 Organizatorzy konkursu:

                                                                               Agnieszka Pochodowicz i Elżbieta Kosińska