Kangur matematyczny 2017

Zawody odbędą się 16 marca 2017 roku (czwartek) 

Zgłoszenia i wpłaty do 20 stycznia 2017 roku:

kl. I – III u wychowawczyń
kl. IV – VI u nauczycieli matematyki

Tegoroczne wpisowe wynosi 9.

koordynator konkursu
E. Ruszkiewicz