Kangur matematyczny 2018

Zawody odbędą się 15 marca 2018 roku (czwartek) 

Zgłoszenia i wpłaty do 18 stycznia 2018 roku:

kl. I – III u wychowawczyń
kl. IV – VII u nauczycieli matematyki

Tegoroczne wpisowe wynosi 9.

koordynator konkursu
E. Ruszkiewicz