Konkurs na prezentację multimedialną „100 rocznica odzyskania niepodległości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na prezentację multimedialną „100 rocznica odzyskania niepodległości”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów. Nad jedną prezentacją można pracować indywidualnie lub w parach. Zadaniem uczestników konkursu jest dostarczenie prezentacji multimedialnej, której tematyka dotyczy setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Prezentacja powinna składać się z 6 slajdów:

  • pierwszy slajd powinien zawierać temat  konkursu oraz informacje o autorze/autorach (imię, nazwisko, klasa)
  • ostatni musi zawierać wykaz źródeł wiadomości i obrazów

Prace należy przekazać do 4 listopada 2018 roku nauczycielom: p. Annie Wójcickiej, p. Natalii Parchańskiej lub p. Jackowi Zabłockiemu.

 PLAKAT