Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Sochoniach laureatami I Miejsca w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Małego Dziecka 2019 w Łodzi

Wielki sukces odnieśli uczniowie klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Sochoniach. Siedmiu uczniów (czyli cała klasa I) zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu plastycznego XIX Festiwalu Sztuki Małego Dziecka 2018 w Łodzi.


Laureatami I Miejsca zostali:
1. Anna Matel - klasa I
2. Nikola Kowalska - klasa I
3. Maria Helena Fiediukiewicz - klasa I
4. Zuzanna Dorota Jasiukiewicz – klasa I
5. Mariusz Głębocki – klasa I
6. Bartosz Radziszewski – klasa I
Laureatem Wyróżnienia Specjalnego został:
1. Szymon Sochoń - klasa I

Misją Festiwalu jest rozwijanie i upowszechnianie wychowania przez sztukę, a przede wszystkim twórczy rozwój dziecka. Dzieci z klasy pierwszej szkoły w Sochoniach wzięły udział w Konkursie Plastycznym Festiwalu. Swoje przepiękne i niezwykle barwne prace plastyczne na temat „Świat” namalowały podczas zajęć koła artystycznego pod kierunkiem nauczycielek: Bogumiły Sobieszuk i Katarzyny Wiśniewskiej. „Świat” według uczniów klasy pierwszej to przede wszystkim: rodzina, mama, tata, rodzinna miejscowość, koleżanki i koledzy, otaczająca przyroda, zwierzęta… Prace były fantastyczne!
Laureaci są zaproszeni na uroczysty wernisaż, który odbędzie się 13 czerwca 2019 roku w Galerii „Stowarzyszenia Kamienica 56” w Łodzi przy ul. Sienkiewicza. Tam zostaną wręczone dzieciom nagrody.
Gratulacje! Życzymy dalszych sukcesów.

Fotogaleria