KONKURS PLASTYCZNY ,,WESOŁY BAŁWANEK”

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Wesoły bałwanek”

  1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, oraz Szkół Filialnych w Jurowcach i Sochoniach
  3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

- pracy plastycznej bez wykorzystania materiałów sypkich, nie przekraczającej Formatu A3

-  pracy przestrzennej przedstawiającej postać wesołego bałwanka przy wykorzystaniu różnych materiałów plastycznych, nie przekraczającej 40 cm

  1. Kryterium oceny prac stanowi pomysłowość, oryginalność, samodzielność, walory artystyczne oraz estetyka wykonania.
  2. Pracę należy czytelnie podpisać z tyłu (imię i nazwisko autora).
  3. Konkurs rozpoczyna się 04.01.2019r. i trwa do 18.01.2019r.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08. 02. 2019r.
  5.  Specjalnie powołana komisja wyłoni zwycięzców konkursu
  6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.

         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

                                                                                   Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Adamska

Milena Sobolewska

Marzena Wojciechowska