Obiady grudzień

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w grudniu będą przyjmowane w dniach 21 - 27 listopada 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  14 dni x 2,80 zł = 39,20  zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 14 dni x 4,50zł = 63,00 zł

obiad bez podwieczorku  - 14 dni x 2,80 = 39,20 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.