Warsztaty z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach doradztwa zawodowego w dniu 26.11.19 r. odbyły się warsztaty z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy – p. Tomaszem Pieńkowskim i panią Eweliną Pytel skierowane do uczniów klas VIII.

Uczniowie uzyskali informacje o trendach na rynku pracy, zawodach przyszłości oraz poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacjach i umiejętnościach wśród kandydatów do pracy. Otrzymali broszurę informacyjną o zawodach dla uczniów szkół podstawowych „Zaplanuj swoją przyszłość” i Barometr zawodów 2019 w powiecie białostockim i mieście Białystok.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów okazała się „Mapa Karier” wskazana przez prowadzących.

FOTORELACJA

                                                    Alina Bącik – pedagog, doradca zawodowy