"Najzdrowszy deser" - konkurs

Szanowni Wychowawcy, Nauczyciele i Uczniowie

W ramach realizowanego programu „Trzymaj formę” i „Bieg po zdrowie” ogłaszamy konkurs dla uczniów klas IV – VII:

    „Najzdrowszy deser” – bogaty w substancje odżywcze

 

Forma i technika:

- przepis autorski

- rysunek lub zdjęcie wykonanego w domu deseru.

Prace konkursowe należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 26 kwietnia 2018 r. (do godziny 9.00)

Ocenie podlegać będzie treść przekazu, walory odżywcze deseru i wyraz artystyczny.

  Pedagodzy szkolni

Alina Bącik

Krzysztof Andrzejczyk