Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie przystąpiła do kampanii BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU przygotowanej przez Fundację wspomagającą wychowanie Archezja, współfinansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Koordynatorami realizowanego programu są: Alina Bącik – pedagog szkolny i Natalia Parchańska – nauczyciel informatyki.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości oraz zachowań ryzykownych. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Przystąpienie do kampanii BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU jest wynikiem spotkań z rodzicami i potrzeba wskazania właściwych dróg postępowania w oparciu o autorytety z naszego lokalnego środowiska oraz środowiska ogólnospołecznego. Kampania pozwoli uczniom dokonać samooceny, oczekiwań i właściwych wyborów. Rodzicom pozwoli na dyskusje z dziećmi oraz odnajdywanie wspólnych ścieżek wzmacniania cech charakteru pożądanych dla osób o silnych autorytetach. W najbliższym czasie materiały kampanijne będą realizowane w szkole. Następnie do 25.01.2019r. uczniowie, rodzice oraz nauczyciele będą poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Dzięki temu otrzymamy informację jak kampania wpłynęła na budowanie postawy wyboru cech silnych autorytetów.

Harmonogram działań w związku z realizacją programu „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

w naszej szkole (od grudnia 2018 roku):

1. WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII zobligowani są do przeprowadzenia scenariusza zajęć na zebraniach z rodzicami w dniu 18.12.18 roku:

 • wejść na stronę rodzice.autorytet.org (gotowy scenariusz i filmy)
 • zebrać podpisy od rodziców obecnych na zebraniu – gotowa lista
 • zebrać indywidualną zgodę na wypełnienie ankiety przez dziecko – gotowy formularz
 • przekazać rodzicom kody (niezbędne do przeprowadzenia ankiety w domu).

2. NAUCZYCIELE UCZĄCY W  KLASACH IV – VIII zobligowani są do:

 • wejść na stronę www.autorytet.org (zakładka nauczyciel)
 • obejrzeć film: Autorytet, który łączy
 • wypełnić ankietę po otrzymaniu biletu z kodem – wpisać się na listę.

3. UCZNIOWIE KLAS IV – VIII:

 • wypełnienie ankiety pretestu – po uprzednim otrzymaniu biletu z kodem
 • lekcja wychowawcza dotycząca autorytetu:

klasy IV – V – prowadzą wychowawcy – najpóźniej do 11 stycznia 2019

klasy VI – VIII – prowadzi pedagog – Alina Bącik

 • wypełnienie ankiety posttestu – po uprzednim otrzymaniu biletu z kodem

4. KOORDYNATORZY PROGRAMU - Alina Bącik, Natalia Parchańska

 • realizacja programu
 • sporządzenie raportu.

W dniu 11 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie wszystkich uczniów klas VI – VIII na warsztatach z pedagogiem szkolnym – Aliną Bącik na temat autorytetu. Uczniowie potrafili dzielić się refleksjami dotyczącymi cech autorytetu, szczególnie w sytuacji trudnej, ryzykownej i wymagającej opanowania emocji. Mamy nadzieję, że potrafią dążyć do tego, by być autorytetem dla innych.

Fotorelacja